Sunteți aici: » Tabere

Tabere

Tabere

Tipuri de Tabere MTS

Tabere de odihnă

Ce sunt taberele de agrement?
Taberele de agrement sunt minivacanţe (7 zile, 6 pensiuni complete) care se desfăşoară în centrele de agrement aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţii Judeţene pentru Sport şi Tineret, care au ca scop recreerea, socializarea şi relaţionarea, prin îmbinarea activităţilor artistice, cu cele practice şi cu aventura. Elevii vor învăţa să se bucure de călătorii, de distracţie şi de ceea ce pot învăţa şi construi împreună.
Cui se adresează?
Taberele de agrement se adresează elevilor din învăţământul primar, gimnazial şi preuniversitar. Aceştia vor suporta contravaloarea serviciilor de cazare şi masă (afişate pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului) şi transportul.
Cum pot să mă înscriu?
Atât elevii, cât şi profesorii însoţitori, în funcţie de centrul de agrement/zona, în care doresc să participe în tabără, se vor adresa fie direcţiei pentru sport şi tineret a judeţului de care aparţin, fie direcţiei judeţene pentru sport şi tineret în a cărui centru de agrement se desfăşoară tabăra.
Tabere tematice
 
Ce sunt taberele tematice?
Taberele tematice sunt minivacanţe (7 zile, 6 pensiuni complete) care se desfăşoară în centrele de agrement aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţii Judeţene pentru Sport şi Tineret, în care elevii beneficiază de programe de educaţie nonformală, pe o anumită temă, în vederea dezvoltării unor abilităţi şi competenţe complementare celor oferite în cadrul sistemului de învăţământ. Activităţile recreative se întrepătrund cu cele educaţionale urmărind socializarea şi relaţionarea grupului.
Cui se adresează?
Taberele tematice se adresează elevilor din învăţământul primar, gimnazial şi preuniversitar. Aceştia vor achita contravaloarea serviciilor de cazare, masă şi transport, iar Ministerul Tineretului şi Sportului le va oferi serviciile şi materialele educativ-recreative specifice tipului de tabără ales.
Cum pot să mă înscriu?
Înainte de vacanţa de vară, Ministerul Tineretului şi Sportului va anunţa pe site Calendarul Taberelor Tematice (Direcţii Judeţene pentru Sport şi Tineret/Centru de agrement/perioadă/tematică). În funcţie de abilităţi şi preferinţe, elevii vor contacta fie Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret din judeţul din care provin, fie Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret care organizează tabăra în care doresc să participe.
Taberele naţionale:
 
Ce sunt taberele naţionale?
Taberele naţionale sunt minivacanţe (7 zile, 6 pensiuni complete) care se desfăşoară în centrele de agrement aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţii Judeţene pentru Sport şi Tineret, în care elevii beneficiază de programe de educaţie nonformală, facilitând accesul acestora la programe şi proiecte specializate pentru dezvoltarea unor abilităţi şi competenţe complementare celor oferite în cadrul sistemului de învăţământ. Temele sunt de real interes pentru beneficiari, fiind în concordanţă cu studiile, activităţile, abilităţile şi aptitudinile lor.
Cui se adresează?
Taberele naţionale se adresează elevilor din învăţământul primar, gimnazial şi preuniversitar, care au rezultate deosebite într-un anumit domeniu sau sunt implicaţi în activităţi extraşcolare, educative sau de voluntariat. Aceştia vor fi selectaţi în baza criteriilor stabilite în normele metodologice de organizare a taberelor naţionale. Participanţii vor achita contravaloarea serviciilor de transport, iar mInisterul Tineretului şi Sportului va suporta contravaloarea serviciilor de cazare, masă şi a materialelor şi serviciilor educativ-recreative.
Cum pot sa mă înscriu?
Înainte de vacanţa de vară, Ministerul Tineretului şi Sportului va anunţa pe site Calendarul Taberelor Naţionale (Direcţii Judeţene pentru Sport şi Tineret/Centru de agrement/perioadă/tematică). În funcţie de abilităţi, activităţi şi aptitudini, elevii vor contacta fie Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret din judeţul din care provin, fie Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret care organizează tabăra în care doresc să participe şi îşi vor depune dosarul de înscriere (conform metodologiei), în vederea selecţiei participanţilor.
Taberele sociale:
 
Ce sunt taberele sociale?
Taberele sociale sunt minivacanţe (6 zile, 5 pensiuni complete) care se pot desfăşura atât în centrele de agrement din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, cât şi în locaţiile agenţilor economici privaţi acreditaţi de Ministerul Tineretului şi Sportului, care au ca scop integrarea în societate a elevilor care beneficiază de o măsură de protecţie specială, urmărind socializarea şi relaţionarea grupului.
Cui se adresează?
Taberele sociale se adresează atât elevilor cu burse sociale, cât şi elevilor care beneficiază de o măsură de protecţie specială, instituită conform Legii nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor omului: copii plasaţi la familii/persoane, asistenţi maternali sau servicii de tip rezidenţial din fiecare judeţ, respectiv fiecare sector al municipiului Bucureşti. Ministerul Tineretului şi Sportului suportă contravaloarea serviciilor de cazare, masă şi transport.
Cum pot să mă înscriu?
Elevii, sau după caz, cadrele însoţitoare se pot adresa direcţiei pentru sport şi tineret a judeţului de care aparţin, unde, în funcţie de numărul de locuri alocate pentru acest tip de tabără, pe judeţ, li se va prezenta atât oferta centrelor de agrement din reţeaua proprie, cât şi oferta locaţiilor agenţilor economici privaţi acreditaţi, iar beneficiarii vor alege în funcţie de preferinţe.
Taberele pentru preşcolari, elevi şi studenţi cu handicap
 
Ce sunt taberele pentru preşcolari, elevi şi studenţi cu handicap?
Taberele pentru preşcolari, elevi şi studenţi cu handicap sunt minivacanţe (6 zile, 5 pensiuni complete) care se pot desfăşura atât în centrele de agrement din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, cât şi în locaţiile agenţilor economici privaţi acreditaţi de Ministerul Tineretului şi Sportului, care au ca scop socializarea şi relaţionarea şi integrarea în societate a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor care necesită măsuri de protecţie în sprijinul recuperării şi incluziunii sociale.
Cui se adresează?
Beneficiarii acestui tip de tabără sunt preşcolarii, elevii şi studenţii cu handicap, împreună cu asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti, conform legii 448/2006. Contravaloarea serviciilor de cazare şi masă sunt suportate de Ministerul Tineretului şi Sportului.
Cum pot să mă înscriu?
Părinţii, sau, după caz, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti se vor adresa direcţiei pentru sport şi tineret a judeţului de care aparţin unde, în funcţie de numărul de locuri alocate pentru acest tip de tabără, pe judeţ, li se va prezenta atât oferta centrelor de agrement din reţeaua proprie, cât şi oferta locaţiilor agenţilor economici privaţi acreditaţi, iar beneficiarii vor alege în funcţie de preferinţe.
 

Știri