Sunteți aici: » Tineret » Evenimente

Evenimente

Evenimente

evenimente - események

2020

                                                                   

Apel Parteneri ”No-NEETs!”

 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Covasna organizează selecție de parteneri în vederea implementării în parteneriat a proiectului ”No-NEETs!”, care va avea loc la Sf.Gheorghe, în perioada 15 – 20 octombrie 2020.

Grupul țintă al proiectului: 100 de tineri

Scopul proiectului: Reducerea numărului de tineri NEETs din jud. Covasna prin măsuri de educație non-formală generând un efect pozitiv pe termen lung.

Se urmărește realizarea a 4 serii de formare/workshop-uri pentru un număr de 100 de tineri NEETs înregistrați deja în baza de date INTESPO de la nivelul AJOFM Covasna.

Obiectivele proiectului:

Creșterea gradului de incluziune socială a tinerilor din județul Covasna aflați în situații vulnerabile;  
Dezvoltarea colaborării între parteneri instituționali și organizaționali în vederea susținerii tinerilor aparținând unor grupuri vulnerabile sau discriminate în soluționarea principalelor probleme cu care se confruntă;

Activitățile proiectului:

A1. Managementul proiectului;

A2. Informarea, promovarea și diseminarea rezultatelor proiectului;

A3. Selectarea grupului țintă;

A4. Workshopuri și mese rotunde pe teme de interes pentru tinerii care aparțin  categoriei NEETs și a unor grupuri vulnerabile sau discriminate;

A5. Monitorizarea, evaluarea și raportarea proiectului.

 

Activități în care va fi implicat partenerul:

A2. Informarea, promovarea și diseminarea rezultatelor proiectului;

A4. Workshopuri și mese rotunde pe teme de interes pentru tinerii care aparțin  categoriei NEETs și a unor grupuri vulnerabile sau discriminate;

Teme de interes:

stabilirea domeniului profesional şi dezvoltarea carierei;
importanţa participării la cursuri/ seminarii în dezvoltarea carierei;
tehnici de consiliere pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial;
identificarea locurilor de muncă sezoniere;
îmbunătăţirea cunoştinţelor lingvistice;
sesiuni de îndrumare a tinerilor NEET.

 

Bugetul estimativ al proiectului este de aprox. 10.000 lei și va fi gestionat în exclusivitate de către DJST Covasna.

DJST Covasna va suporta pentru echipa partenerului selectat cheltuielile aferente pentru serviciile de formare.

 

Dosarele de candidatură trebuie să conțină următoarele documente: 

Scrisoarea de intenţie (Formular 1);
Fişa partenerului (Formular 2);
Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal (semnată și ștampilată de către acesta) că nu se încadrează în niciuna din situațiile de excludere stipulate în cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitanților stipulate în documnetele cadru de implementare;
Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal (semnată și ștampilată de către acesta) care atestă faptul ca participantul nu este subiect al unui conflict de interese;
Documente care atestă personalitatea juridică și calitatea de reprezentant legal a persoanei ce are dreptul de a semna protocolul de colaborare.

 

Dosarele de candidatură se vor depune prin email la adresa djst.covasna@mts.ro  până pe data de 10 octombrie 2020.

Selectarea partenerilor se va face pe baza următoarelor 2 (două) documente:

– Formular 1. Scrisoarea de intenție

-Formular 2. Fișa partenerului

 Anunțarea rezultatelor selecției se va face pe data de 11 octombrie 2020.

Cu partenerul/partenerii selectați se vor încheia Protocoale de colaborare pentru desfășurarea în parteneriat a proiectului ”No-NEETS” 2020.

 

 

 

 

2019

TABERELE NAȚIONALE – “ȘCOALA NAȚIONALĂ DE DEMOCRAȚIE” ȘI “PROIECTUL DE ȚARĂ ROMÂNIA MEA”

Centrul de Agrement Pădureni, 12-18 august respectiv 19 august –  25 august

documente necesare

 


 

2018

 

Casa de Cultură a Studenților din Pitesti are onoarea de a vă invita in data de 2 mai 2018
impreună cu trei frumoase candidate la titlul "Miss Pitesti 2018".
Aflat la prima ediție, Festivalul Național de Tineret si Studențesc", Miss Pitesti 2018" din
acest an, vă informăm că participantele trebuie să intrunească următoarele condiții:
- aspect fizic plăcut;
- varsta peste 16 ani;

Mai multe detalii gasiți aici.

Fisa de inscriere

 

 


 

 

 

2018

 

ANUNȚ

Forumul European Alpbach a lansat oferta de burse pentru sprijinirea tinerilor care doresc să participe la lucrările Forumului din 2018, intitulat generic ”Diversity and Resilience”. Evenimentul va avea loc în perioada 15-31 august 2018, în localitatea Alpbach, Austria.

700 de tineri din aproximativ 80 de țări participă anual la această conferință interdisciplinară și seminarii academice. În 2018, tinerii vor avea oportunitatea de a discuta și împărtăși idei inovatoare, referitoare la știință și societate.

Bursele acoperă taxele de participare la întregul program și sunt adresate tinerilor cu vârsta de până la 30 de ani, din toată lumea. De asemenea, pot fi obținute și fonduri suplimentare care să acopere parțial cazarea și diurna.

Termenul limită pentru transmiterea aplicațiilor este 30 martie 2018. Informații suplimentare sunt disponibile la adresa: www.alpbach.org/scholarships

 

 


 

Promotori pentru democrație europeană

Dragi colegi,

 Biroul de Informare al Parlamentului European în România (BIPER) intenționează să organizeze, în parteneriat cu Ministerul Tineretului și Sportului, Asociația Pro Democrația (APD) și Group of the European Youth for Change (GEYC), cea de-a IV-a ediție a proiectului ”Promotori pentru democrație europeană”. 

Proiectul prin scopul asumat, de participare și implicare crescută a tinerilor la viața publică și obiectivul de promovare a democrației și a valorilor care îi unesc pe cetățenii Uniunii Europene, se încadrează în Strategia  Națională în Domeniul Politicii de Tineret 2015-2020, respectiv se subsumează domeniului de intervenție ”Participare și voluntariat” și obiectivului specific ”Creşterea gradului de participare a tinerilor la viaţa comunităţii, sub toate aspectele ei, sociale, politice, educaţionale, culturale, economice, de sănătate” prin direcţia de acţiune ”Încurajarea implicării tinerilor în procese simulative de luare a deciziilor pentru a înţelege mecanismele democraţiei”.

 Astfel, până la data de 28 februarie 2018 tinerii interesați se pot înscrie pentru a participa la workshop-ul "Democrație europeană în acțiune", în data de 14 martie 2018 se va  anunța cei 30 de participanți selectați iar în perioada 28-30 martie 2018 se va desfășura la București lucrările acestuia.

De aceea, avem rugămintea de a face public anunţul de înscriere la workshop și de a promova proiectul, urmând a vă comunica ulterior rezultatele proiectului pentru a fi diseminate.
Pentru accesul la informațiile relevante privind proiectul aveți următoarele link-uri către  site-ul si pagina de facebook a ministerului, unde a fost anunțat proiectul:

 http://mts.ro/evenimente/promotori-pentru-democratie-europeana-2018/
 https://www.facebook.com/MinisterulTineretuluisiSportuluiOficial/

 
Vă mulțumim și vă dorim o zi bună!
 

 

Anunț prelungire perioadă de înscriere - Curs acreditat de educație antreprenorială

Perioada de înscriere pentru Cursurile acreditate de educație antreprenorială se prelungeste până la data de 27 septembrie a.c.

​Detalii privitor la metodologia privind modalitatea de inscriere, selecție și participare, regăsiți la anunțul de mai jos, publicat în data de 4 septembrie.

 
 
 
09.08.2017
Imagini de la sedinta de infiintare a Fundatiei Judetene pentru Tineret Covasna!
 
 

 

03.08.2017

Tinerii se pot înscrie la „Școala Națională de Democrație“ de la Pădureni

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret (DJST) Covasna și Asociația „Pro Democrația“ au dat startul înscrierilor la cea de-a șasea ediție a Școlii Naționale de Democrație, ce va avea loc în perioada 29 august - 4 septembrie a.c, la Centrul de Agrement de la Pădureni.

Tema principală a școlii de vară din acest an este „Cetățenie activă - principiile și valorile democratice“, iar la aceasta pot participa tineri cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani.

„Cei 95 de tineri care vor participa la această tabără vor avea posibilitatea de a afla mai multe despre valorile și principiile democrației, drepturile culturale versus democrație, conceptul de bună guvernare, formarea atitudinilor, drepturile omului, integritate și moralitate, cultură și democrație, management de proiect, precum și alte teme pe care participanții le vor propune“, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, Cătălin Lazăr, consilier în cadrul DJST Covasna. 

Tinerii care vor să ia parte la acest proiect se pot înscrie până pe 15 august inclusiv, completând formularul online la adresa http://bit.ly/2u08tv8. Participarea este gratuită, organizatorii urmând să acopere costurile de cazare și masă, nu însă și cele legate de transport.

 

 

14.02.2017

 

  

   


                Biroul de Informare al Parlamentului European în România lansează, în parteneriat cu Ministerul Tineretului și Sportului, Group of the European Youth for Change (GEYC) și Asociația Pro Democrația cea de-a treia ediţie a proiectului "Promotori pentru democrație europeană", care se va desfășura în perioada aprilie – noiembrie 2017. Prin acest proiect vor fi selectați 30 de tineri, membri ai asociațiilor de tineret, ai asociațiilor studențești sau ai grupurilor informale care desfășoară acțiuni cu şi pentru tineri, care sunt interesaţi să contribuie la informarea și stimularea interesului altor tineri cu privire la valorile și principiile pe care le împărtășesc cetățenii Uniunii Europene, democrația parlamentară europeană și modalitățile de implicare în viața comunității. Prin completarea formularului de înscriere, disponibil în cadrul Regulamentului de înscriere şi participare, vor fi evaluate experienţacandidaţilor în organizarea unui eveniment dedicat tinerilor, relevanţa şi vizibilitatea acţiunilor de comunicare propuse, care vor trebui să acopere următoarele două teme majore: * 9 Mai - Ziua Europei * Funcționarea Parlamentului European și a sistemului de instituții ale Uniunii, ca garant al democrației, păcii, bunăstării și solidarității între cetățenii europeni Proiectul "Promotori pentru democrație europeană" presupune participarea celor 30 de tineri la: * workshop-ul "Democrație europeană în acțiune" (București, 5 – 7 aprilie 2017); * implementarea la nivel local a unor acțiuni de comunicare proprii, cu sprijinul organizațiilor din care fac parte (6 – 26 mai 2017); * un eveniment final de prezentare a rezultatelor activităților desfășurate de participanți (09-10 noiembrie 2017); * o întâlnire cu deputaţi români în Parlamentul European la sediul central al instituţiei din Bruxelles (Bruxelles, 26-29 noiembrie 2017).
     Mai multe detalii pot fi consultate accesând pagina proiectului: http://www.europarl.ro/ro/ue_si_tinerii/promotori_democratie.html
          Ce oferă participarea la proiectul "Promotori pentru democraţie europeană"?
* Posibilitatea de implicare în viaţa civică europeană şi de a aduce o schimbare în comunitatea locală;
* Posibilitatea de a participa la o serie de workshop-uri despre Uniunea Europeană, Parlamentul European şi valorile democratice europene;
* Ocazia de a acumula experiență în cadrul unui proiect european dedicat tinerilor din România;
* Ocazia de a cunoaşte alți tineri cu interese similare și de a dezvolta colaborări pe termen lung;
* Posibilitatea de a dialoga cu reprezentanţii României în Parlamentul European pe teme de actualitate şi de interes pentru participanţi;
* Posibilitatea de a vizita sediul central al Parlamentului European din Bruxelles.
        Biroul de Informare al Parlamentului European în România, alături de partenerii săi, invită organizațiile de tineret să transmită detaliilelegate de acest proiect către membrii lor, care se pot înscrie prin completarea formularului online disponibil la adresa http://www.europarl.ro/ro/ue_si_tinerii/promotori_democratie.html, până la data de 5 martie 2017.
Regulamentul il gasiti AICI.
 
 
 
 
 
22.11.2016
Centrul de Agrement Pădureni, gazda unei noi premiere naționale. Peste 30 de tineri prezenți la „Cursul de formare al tinerilor NEETs”
O nouă premieră națională în județul Covasna. Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) a demarat prima serie de discuții cu privire la programele cu finanțare europeană pentru tinerii NEET, aflați în dificultate.
Centrul de Agrement Pădureni, aflat în subordinea Direcției județene pentru Sport și Tineret (DJST) Covasna, a găzduit în perioada 17-20 noiembrie proiectul „Curs de formare pentru tineri NEET”, organizat de către Ministerului Tineretului și Sportului. Cursul a fost destinat organizațiilor de și pentru tineret, interesate de oportunitățile oferite de fondurile structurale dedicate tinerilor NEET – Not in Education, Employment, or Training, sau altfel spus, tinerii care nu frecventează nicio formă de învățământ, nu sunt angajați și nici nu participă la cursuri de pregătire profesională. La eveniment au fost prezenți consilierul ministrului Fondurilor Europene, Ancuța Vameșu, consilierul secretarului de stat pentru tineret din cadrul Ministerul Tineretului și Sportului, Irina Lonean, dar și Simona Țiparu din partea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și Daniel Popa, din partea Ministerului Fondurilor Europene.
 
Mai multe detalii gasiti mesageruldecovasna.ro
 

 

10.10.2016


Ecranul de start » Economic » Sistemul de documentare „The Logbook” – prezentat la Sfântu Gheorghe

Sistemul de documentare „The Logbook” – prezentat la Sfântu Gheorghe

 

Direcțiile județene pentru Sport și Tineret (DJST) Covasna și Hunedoara au susținut, la Sfântu Gheorghe,

un seminar de prezentare a primului sistem internațional de documentare a muncii de tineret. 

Evenimentul a avut loc joi, 06 octombrie, la Centrul de Tineret al Asociației Harit din Sfântu Gheorghe, în prezența a peste 20 reprezentanți ai organizațiilor de tineret și ai autorităților publice din județul Covasna. Platforma „The Logbook” este primul sistem internațional de documentare în munca de tineret, și a fost creat în cadrul parteneriatului strategic „RISE – for common systems for documentation of youth work and non formal learning”, încheiat între patru organizații din România, Irlanda, Suedia și Estonia. Scopul acestui sistem este de a analiza și de a realiza statistici referitoare la munca de tineret.

 
 
 
 
15.09.2016

Organizația Națională Cercetașii României la Centrul de Agrement Pădureni

 

La Centrul de Agrement de la Pădureni are loc „Tabăra de voluntariat și educație nonformală” din cadrul proiectului „Tânăr informat-Tânăr implicat”, ediția a IV-a.
În perioada 13-18 septembrie, Centrul de Agrement de la Pădureni, aflat în subordinea Direcției Județene pentru Sport și Tineret (DJST) Covasna, găzduiește un alt eveniment de marcă destinat tinerilor și anume „Tabăra de voluntariat și educație nonformală”, din cadrul proiectului „Tânăr informat-Tânăr implicat”, ediția a IV-a. Proiectul este implementat de către Cercetașii României-Filiala Brașov „Virgil Onițiu” și este finanțat de către Ministerul Tineretului și Sportului în cadrul Concursului Național de Proiecte de Tineret – 2016.
 
15.09.2016
Mulțumiri în urma Proiectului de Țară „România Mea”


”O astfel de şcoală merită absolvită!” De Florentin Năsui - 8 septembrie 2016Timp de şapte zile, 10 tineri din Maramureşul de dincolo de Tisa, alături de prietenii lor din Cernăuţi-Ucraina, Republica Moldova şi Serbia au participat la Şcoala de vară ”Promovarea valorilor culturale româneşti – România Mea-Proiect de Ţară”, Ediţia I-a, organizate la Centrul de Agrement Pădureni, judeţul Covasna, de către Institutul Cultural Român în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Covasna, Institutul ”Eudoxiu Hurmuzachi” pentru Românii de Pretutindeni, Consiliul Local al municipiului Covasna, Asociaţia ”Voievozii Munţilor” şi Asociaţia ”Grit”.Alături de grupul celor 50 de tineri au fost 10 conferenţiari recunoscuţi în diferite domenii, în identificarea şi definirea unei strategii de abordare a problematicii identităţii culturale şi naţionale romaneşti, în condiţiile în care societatea românească şi mai ales tinerii trebuie să răspundă unor provocări permanente. ”A fost un schimb de bune practici, cât şi un cadru de întâlnire al acestor tineri cu specialişti şi personalităţi marcante ale vieţii culturale şi sociale românesti, cu scopul analizării profunde a problemelor cu care se confruntă generaţia tânăra, dar şi identificării de oportunităţi şi soluţii menite conservării şi promovării valorilor culturale româneşti” – a menţionat la întoarcerea în Ucraina prof. Mihai Tocar, preşedintele Asociaţiei ”Speranţa” din Slatina (Solotvino). Tinerii au vizitat mai multe obiective turistice din judeţele Covasna şi Harghita, au reuşit să-şi petreacă serile prin demon­strarea tradiţiilor locurilor natale: graiul românesc, portul, cântecul şi jocul popular. ”Buna înţelegere, buna dispoziţie au predominat peste tot – a adăugat Mihai Tocar. Prietenia a rămas pentru totdeauna. Mulţumim gazdelor, mulţumim coordonatorilor: Ioan Marian Ştiopu, director executiv al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Covasna, consilierului acestei Direcţii Cătălin Nicolae Lazăr, experţilor ICR dr. Ovidiana Bulumac şi Alexandru Valentin Duţu, care ne-au însoţit peste tot, din zori până seara. O astfel de Şcoală merită absolvită!”
 

26.08.2016
Şcoala Naţională de Democraţie îşi deschide porţile în judeţul Covasna
 
Circa 80 de tineri, cu vârste cuprinse între 14 şi 35 de ani participă, în perioada 27 august – 2 septembrie, la a V-a ediţie a Şcolii Naţionale de Democraţie, desfăşurată la Centrul de Agrement de la Pădureni, din judeţul Covasna. Deschiderea oficială a evenimentului va avea loc duminică, 28 august, de la ora 14, în prezenţa decanului Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, Cristian Pârvulescu, a conducerii Direcţiei Judeţene pentru Tineret şi Sport Covasna şi a autorităţilor cu responsabilităţi pe probleme de tineret din judeţ.
Tema evenimentului din acest an este „Cetățenie activă – principiile și valorile democratice”.
Mai multe detalii gasiti covasnamedia.ro
 

26.08.2016
Raportul de ţară despre nevoile tinerilor români, conceput în judeţul Covasna
22 de reprezentanţi ai Ministerului Tineretului şi Sportului şi ai celor mai importante organizaţii de tineret din România s-au întâlnit zilele acestea la Centrul de Agrement de la Pădureni. Scopul reuniunii este cel de a redacta raportul de ţară care reflectă nevoile reale ale tinerilor din România.
Pentru detalii accesaţi ObservatoruldeCovasna.ro
 

26.08.2016
„Proiect de ţară: România mea” a încheiat prima ediţie
55 de tineri au participat în perioada 19 – 26 august la prima ediţie evenimentului „Proiect de ţară: România mea”, desfăşurat la Centrul de Agrement din localitatea Pădureni. 15 dintre tinerii participanţi au fost din judeţele Covasna şi Harghita şi 40 din zone istorice ale României, printre care şi Maramureşul istoric, Cernăuţi, Chişinău, Timocul sârbesc sau Banatul sârbesc.
„Ideea a venit în urma colaborării dintre Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Covasna şi Institutul Cultural Român. Fiecare generaţie de intelectuali a avut câte un scop şi câte un ideal la care a aderat şi pe care a vrut să îl aducă în faţa oamenilor ca şi prioritate naţională. Unirea şi coeziunea românilor este idealul la care aderă acest proiect.
Proiectul de ţară „România mea” a fost organizat de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Covasna în parteneriat cu Institutul Cultural Român, Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” Pentru Românii de Pretutindeni, Consiliul Județean Covasna, Consiliul Local al orașului Covasna, Asociația GRIT și Asociația „Voievozii munţilor”.
Mai multe detalii gasiti aici.
 

23.08.2016
Prietenii legate între tineri din afara granițelor, aflați sub umbrela românității,
în cadrul proiectului de țară „România mea”
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Covasna, în parteneriat cu Institutul Cultural Român, Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, Consiliul județean Covasna, Consiliul local al orașului Covasna, Asociația GRIT și Asociația Voievozii Munților desfășoară, în perioada 19-26 august, la Centrul de Agrement de la Pădureni, prima ediție a evenimentului de tineret cu participare internațională: proiectul de țară „România mea”.
Mai multe detalii gasiti aici.

 


Apel pentru constituirea rețelei naționale de lucrători de tineret voluntari - tineREȚEA

 

Avem nevoie de tine(în)REȚEA!!

“Dacă vrei să mergi repede, du-te singur. Dacă vrei să ajungi departe, mergi alături de alții” – proverb african

7 motive pentru care să fii în tineREȚEA…

Vei primi un certificat de voluntariat care va atesta oficial abilitățile activate și dezvoltate în rețea;
Vei face istorie fiind parte din prima rețea națională de voluntari lucrători de tineret pentru dezvoltarea dialogului structurat din România;
Vei avea parte de una din cele mai tari experiențe de învățare, dezvoltare personală și networking;
Vei face diferența aducând tinerii împreună, devenind un reper pentru comunitatea ta și contribuind activ la dezvoltarea acesteia;
Vei avea parte de noi experiențe și revelații alături de oameni pasionați și dedicați ca și tine cu care vei învăța metode noi și practice de lucru cu tinerii și cu comunitatea;
Vei avea acces la resurse de învățare colaborative;
Nu în ultimul rând, îți vei dezvolta abilități la care angajatorii se uită atent.

 

Mai multe detalii la link-ul http://mts.ro/noutati/apel-pentru-constituirea-retelei-nationale-de-lucratori-de-tineret-voluntari-tineretea/

   _______________________________________________________________________________________________________________

28.04.2016

Fotografii prezentate de Romania Student Tour pentru redescoperirea

şi promovarea valorilor patrimoniului natural şi cultural

Echipa Romania Student Tour, coordonată de directorul Casei de Cultură a Studenţilor din Bucureşti, Paul Bordaş, a prezentat recent, la Sfântu Gheorghe, opt albume fotografice realizate pe parcursul ultimilor zece ani, în cadrul unui program naţional de redescoperire şi promovare a valorilor patrimoniului natural şi cultural.

Paul Bordaş a declarat, pentru AGERPRES, că Romania Student Tour este un proiect pe care l-a creat „nu numai cu mintea, cu inima, ci şi cu sufletul”, în care a implicat, în toţi aceşti ani, peste o sută de tineri pasionaţi de fotografie şi de artele vizuale, în general, câştigători ai concursului „Fotogeografica”.

Pentru detalii accesaţi MesageruldeCovasna.ro 

 

 


06.04.2016

Proiectul „Tineri în Pădurile Europei” – în premieră în județul Covasna

 

Un nou proiect internațional destinat tinerilor vine în premieră, în județul Covasna, la inițiativa Asociației pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă ALUTUS.

Săptămâna viitoare, un nou proiect destinat educării tinerilor în ceea ce privește protecția mediului și educația ecologică urmează să fie demarat în județul Covasna. Proiectul care se numește „Tineri în Pădurile Europei”- Young People in European Forests(YPEF) este un proiect internațional, al cărui organizator principal este Regia Națională a Pădurilor (RNP) „Romsilva” și urmează să fie implementat, în premieră în județul Covasna, la inițiativa Asociației pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă „Alutus” în parteneriat cu Compartimentul Tineret/Tabere al Direcției Județene pentru Sport și Tineret (DJST) Covasna.

Pentru detalii accesaţi MesageruldeCovasna.ro 

 


 

09.02.2016

„Promotori pentru o democrație europeană 2016”, un proiect provocator pe care tinerii covăsneni nu trebuie să îl rateze!
 
DJST Covasna anunță că au început înscrierile pentru cea de-a doua ediție a proiectului „Promotori pentru o democrație europeană”. Tinerii interesați să participe au timp să își depună formularele de înscriere, până pe data de 6 martie. Biroul de Informare al Parlamentului European în România, în parteneriat cu Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) prin Direcțiile Județene pentru Sport și Tineret, Group of the European Youth for Change (GEYC) și Asociația Pro Democrația, au dat startul înscrierilor pentru cea de-a doua ediţie a proiectului „Promotori pentru democrație europeană”, care se va desfășura în perioada martie – noiembrie a.c.. DJST Covasna, prin compartimentul Tineret, a fost consecventă în susținerea acestui proiect, promovându-l încă de la prima ediție. Proiectul își propune selectarea a 30 de tineri, cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani, membri ai asociațiilor de tineret, ai asociațiilor studențești sau ai grupurilor informale, care desfășoară acțiuni cu şi pentru tineri, și care sunt interesați să contribuie la informarea și stimularea interesului altor tineri, cu privire la valorile și principiile pe care le împărtășesc cetățenii Uniunii Europene, democrația parlamentară europeană și modalitățile de implicare în viața comunității.

Pentru detalii accesaţi MesageruldeCovasna.ro 

 

 


 

 
CONSULTARI REGIONALE - Legea tinerilor si Metodologia
 
de finantare a proiectelor de tineret pe anul 2016
 
 
SIBIU, 26 februarie 2016

 


Ministerul Tineretului si Sportului prin Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Sibiu organizeaza în data de 26 februarie 2016 la Sibiu consultarea regionala referitoare la modificarea Legii Tinerilor si a îmbunatatirii Metodologiei de finantare a ONGT/ONGS
 
Agenda eveniment:
Consultare regionala structuri de/pentru tineret
 
10.00 - 10.30 Prezentare modificari Legea Tinerilor, respectiv Metodologia de finantare a ONGT/ONGS
10.30 - 12.00 Consultare participanti si concluzii
 
Aceasta intalnire face parte dintr-o serie de 8 consultari regionale, care se vor desfasura in perioada 09 - 29 februarie 2016.
Din partea Ministerului Tineretului si Sportului va participa Dl. Andrei Popescu - Secretar de Stat, iar din partea DJST factorii de decizie si lucratorii de tineret.
Judete participante: Harghita, Mureș, Covasna, Brașov, Sibiu, Alba.
 
Sunt invitati sa participe reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale de/pentru tineret, organizatiilor neguvernamentale de/pentru studenti, fundatiilor judetene pentru tineret, consiliilor judetene ale elevilor, organizatiilor de tineret ale partidelor politice, structurilor sindicale adresate tinerilor, structurilor patronale adresate tinerilor, grupurilor informale, altor organizatii de tineret de pe raza judetului
Cei care doresc sa participe trebuie sa se înscrie, completand formularul de la adresa
Tinerii la consultare
 
 până la data de 24 februarie 2016, ora 13:00. 

Aici  gasiti Propunerea pentru Metodologia de finantare a ONGT/ONGS pentru anul 2016, iar la adresa puteti consulta Legea tinerilor 350/2006 in forma actuala.

 

Intălnirea regională cu structuri de/ pentru tineret, ora 10.00, locatia Casa de Cultură a Studenților Sibiu, Str. Calea Dumbravii, nr. 34 A 

 


 

22.01.2016

DJST Covasna promovează județul în cadrul proiectului „Ținutul Vulcanilor- izvor de civilizaţie”

Zona Covasnei va fi promovată cu ajutorul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Covasna, printr-un album prezentat în cadrul unui vernisaj expozițional ce va avea loc la Casa de Cultură a Studenţilor Bucureşti, pe data de 28 ianuarie a.c..

„Ținutul vulcanilor – izvor de civilizație” este un proiect de tradiție realizat de către Casa de Cultură a Studenților din București, în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret (DJST) Covasna alături de National Geographic și face parte din proiectul „Romania Student Tour” – un program naţional de redescoperire şi promovare a valorilor patrimoniului natural şi cultural.

 

Pentru detalii accesaţi MesageruldeCovasna.ro 

 


10.12.2015

„Tradițiile – o șansă pentru toți”, un program menit să ofere tinerilor

cu nevoi speciale un cadru de dezvoltare

Direcția Județeană de Sport și Tineret Covasna (DJST), în parteneriat cu Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni (MNCR) și Asociația Cultural-Științifică a Carpaților Răsăriteni (AC-SCR) a demarat proiectul„Tradițiile – o șansă pentru toți” – o acțiune pentru copiii instituționalizați din casele de copii și cei din școlile pentru copii cu nevoi speciale din oraș, menită pe de-o parte să îi apropie pe aceștia de tradițiile poporului nostru și pe de altă parte să le arate că se pot face lucruri plăcute, pe care să le folosească mai apoi ca sursă de venit.

Pentru detalii accesaţi MesageruldeCovasna.ro 

 


 

 

10.12.2015

„Tradițiile, o șansă pentru toți” – un proiect pentru copiii cu dizabilități 

Centrul de Tineret al Direcţiei Judeţene de Sport şi Tineret Covasna a derulat în parteneriat cu Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni proiectul „Tradițiile, o șansă pentru toți”, în cadrul căruia copii cu diverse tipuri de dizabilități, care frecventează Şcoala specială sau sunt instituționalizați, au fost puși față în față cu moștenirea tradițională pe care ne-au lăsat-o înaintașii noștri.

Pentru detalii accesaţi Observatorul de Covasna.ro 

 


 

 

20.11.2015

Proiectul 112! Joaca ucide!- la Covasna

Prin proiectul 112! Joaca ucide!, DJST Covasna își propune să tragă un semnal de alarmă în rândul tinerilor covăsneni  referitor la consecințele apelurilor false la 112, în condițiile în care județul Covasna ocupă un loc fruntaș la nivel național privitor la numărul de apeluri false la 112.

Pentru detalii accesaţi MesageruldeCovasna.ro 

 


 

17.11.2015

Gala Națională a Societății Civile Tinere din România – un succes de proporții 

 

Ziua de sâmbătă a adus o imensă bucurie în rândul inițiatorilor Galei Naționale a Societății Civile Tinere din România, a cărei primă ediție a fost desfășurată în județul Covasna, dar care anul acesta a fost inclusă în Capitala Europeană a Tineretului Cluj-Napoca. „Este impresionant să vezi că o idee plecată dintr-o comunitate mică ajunge să fie preluată și dusă mai departe și devine un eveniment de închidere pe agenda unei Capitale Europene de Tineret. Te onorează. Este meritul unei echipe, dar meritul primordial rămâne totuși al celor din Covasna care au făcut posibilă prima ediție”, a declarat Directorul de Cabinet în cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, Cătălin Lazăr, care a adăugat că proiectul a pornit de la o idee a trei tineri – Ana Maria Lazăr, Laurențiu Matei și Cătălin Lazăr –, adunați într-o seară la un pahar de suc. „Ne-am gândit că lipsea acest lucru de pe harta evenimentelor destinate tineretului și am spus: «Ce-ar fi dacă un județ mic ar visa să gestioneze un eveniment național?». Multă lume nu a creditat acest lucru, iar ceea ce s-a întâmplat în seara asta a arătat că visele sunt posibile atunci când crezi cu adevărat și atunci când pui pasiune în ceea ce faci”, ne-a mărturisit Cătălin Lazăr.

Detalii gasiti pe covasnamedia.ro


22.10.2015

Sfântu Gheorghe, înscris pe harta voluntariatului

 

Federația organizațiilor care sprijină dezvoltarea voluntariatului în România „VOLUM” a organizat miercuri un eveniment la Universitatea Babeș-Bolyai – Extensia Sf. Gheorghe, în parteneriat cu Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă „Alutus”. Scopul evenimentului a fost acela de a prezenta și promova instrumentele și oportunitățile care vin în sprijinul organizațiilor neguvernamentale care lucrează cu voluntarii, precum și în sprijinul persoanelor care doresc să desfășoare activități de voluntariat.

Evenimentul s-a înscris în seria de întâlniri din cadrul Caravanei „Pune ORAȘUL TĂU pe Harta Voluntariatului”, care alătură localitatea Sfântu Gheorghe altor 12 orașe din țară incluse în acest proiect care are o finanțare de peste 70.000 de euro, obținuți prin Granturile SEE 2009-2014.

Detalii gasiti pe covasnamedia.ro

 


22.10.2015

Sfântu Gheorghe, un loc pe HartaVoluntariatului.ro

 

Municipiul Sfântu Gheorghe a găzduit, ieri, caravana „Pune ORAŞUL TĂU pe harta voluntariatului”, organizată de Federaţia VOLUM şi sprijinită de Asociaţia pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă ALUTUS şi Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret Covasna.

Mai multe detalii pe Mesagerul de Covasna.

 


 

28.09.2015

Alexandru Mironov a cucerit publicul primei ediții APChat

 

Prima ediție APChat, organizată de Asociația pentru Comunitate, al cărei invitat a fost Alexandru Mironov s-a bucurat de un succes remarcabil. Celebrul jurnalist de știință a cucerit rapid publicul format deopotrivă din tineri studenți și de liceu, dar și din adulți pasionați de știință și SF. „Întâlnirea a fost una reușită, mai ales că a reunit elevi și studenți laolaltă, dar și pentru că au fost prezenți dascăli locali, ceea ce, din punctul meu de vedere este maximum de eficiență pentru știință și imaginație. În toate orașele în care merg, încerc să las în urmă un club al științei, pe care să îl frecventeze viitoarele elite, și asta intenționez să fac și aici. Consider că inițiativa APC a fost una foarte bună, căci a amesteca mai multe ramuri ale culturii este o binefacere. La Sfântu Gheorghe am întâlnit lume drăguță – pe unii îi știam, pe alții i-am cunoscut acum”, ne-a declarat Alexandru Mironov.

Seria de evenimente APChat este susținută de compania Autoliv – cel mai important angajator din județ, iar partenerii primei ediții au fost Universitatea Babeș-Bolyai – extensia Sfântu Gheorghe, DJST Covasna și Asociația Cultural-Creștină „Justinian Teculescu”.

Detalii pe Observatorul de Covasna.

 

 

 


 

24.09.2015

AU DEMARAT ÎNSCRIERILE PENTRU PARLAMENTUL TINERILOR

După succesul înregistrat încă de la depunerea proiectului „Şcoala de Vară pentru Democraţie” de la Pădureni şi mai apoi cu Labirintul Anticorupţie care s-a desfăşurat în centrul municipiului Sfântu Gheorghe, a venit rândul „Parlamentului Tinerilor” să devină un proiect de succes.

Până pe 23 octombrie 2015, liceenii şi studenţii cu vârste cuprinse între 18 şi 26 de ani se pot înscrie pentru a face parte din cea de-a VII-a ediţie a Parlamentului Tinerilor, care va avea loc în perioada 6-8 noiembrie 2015 la Camera Deputaţilor, Parlamentul României, de la Bucureşti.

Mai multe detalii aveti pe Mesagerul de Covasna.


23.09.2015

Propuneri în vederea îmbunătăţirii activităţilor pe linie de tineret şi tabere

 

Ministerul Tineretului şi Sportului ne solicită până în data de 20.10.2015 propuneri

de îmbunătăţire a activităţilor pe linie de tineret şi tabere care înglobează

inclusiv ONG-urile judeţene şi al celorlalţi parteneri.

Până în data de  15.10.2015 vă rugăm să ne comunicaţi proppunerile solicitate pe adresa de e-mail: djst.covasna@mts.ro.

Pentru detalii puteţi intra aici.

 


 

 22.09.2015

 

SALONUL NAŢIONAL DE INVENTICĂ 

ŞI CREAŢIE ŞTIINŢIFICĂ PENTRU TINERET 2015

 

Ministerul Tineretului şi Sportutui organizează în perioada 18 - 22 noiembrie 2015,

la Complexul Expoziţional Romexpo, Bucureşti, cea de a XIII-a ediţie a ,,Salonului Naţional de lnventică şi Creaţie Ştiinţifică pentru Tineret"

Pentru mai multe detalii daţi click aici.

Formularul de înscriere îl puteţi descărca aici.

 


24.08.2015 

COVTIN 2020 – prima strategie de tineret a judeţului

 

Covasna va funcționa în subordinea Instituţiei Prefectului

 

 

Direcţia judeţeană de Tineret şi Sport (DJST) Covasna a iniţiat şi demarat prima strategie judeţeană de tineret, formulată după modelul strategiei naţionale de tineret. Pentru realizarea acestei strategii, la iniţiativa  DJST Covasna, se va înfiinţa Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret (CCPT).

 

 

Pentru mai multe detalii apasați click aici.

 


24.08.2015

COVTIN 2020, lansat cu participarea unui număr mare de tineri

 

Sediul Instituției Prefectului a fost vineri gazda unui eveniment care a reunit în premieră un număr mare de reprezentanți ai tinerilor români și maghiari din județul Covasna, care au înființat Consiliul Consultativ de Probleme de Tineret pentru Implementarea și Monitorizarea Strategiei Naționale de Tineret 2015-2020 în județul Covasna – COVTIN 2020.

 

Mai multe detali pe covasnamedia.ro.

 


20.08.2015

 

 Consiliu Consultativ pe Probleme de Tineret COVTIN 2020

 

 

În premieră în județul nostru, se va înființa Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret destinat realizării Strategiei de Tineret a jud. Covasna- COVTIN 2020, la inițiativa Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Covasna (DJST) împreună cu Instituția Prefectului jud. Covasna și va avea loc în data de 21 august 2015, începând cu orele 12.00, la sediul Instituției Prefectului jud. Covasna. La eveniment vor participa, alături de domnul Cristian Cosmin, Secretar de Stat pe probleme de tineret din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, conducerea Instituției Prefectului jud. Covasna, reprezentanți ai autorităților județene și locale cu atribuții în domeniul tineretului, cât și reprezentanți ai organizațiilor de tineret.

 

Mai multe informații pe covasnamedia.

  


 

Labirintul anticorupţie la Sfântu Gheorghe:

„Nu există ţări în care să nu existe corupţie”

 

 

Proiectul itinerant, care a avut succes până acum în Baia Mare, Oradea, Brăila, Tulcea, Ploieşti, şi care va porni la sfârşitul acestei luni către Deva, Timişoara, Chişinău şi Cahul, a ajuns în centrul ţării pentru prima dată, ca un model de educaţie pe ceea ce înseamnă a conştientiza corupţia din România şi diferitele moduri de a o combate, începând de la omul de rând. Chiar dacă soarele era sus pe cer iar mercurul din termometre atingea o temperatură mare, oamenii au fost interesați să obțină informații.

Pentru detalii click pe următorul link: http://mesageruldecovasna.ro.


 


 

Labirintul Anticorupţie, la Sfântu Gheorghe

 

Direcţia Generală Anticorupţie – Serviciul Judeţean Anticorupţie Covasna şi Asociaţia Pro Democraţia  organizează, astăzi,  un eveniment unic în municipiul Sfântu Gheorghe – Labirintul Anticorupţie.

Activitatea, parte a proiectului internaţional Plăteşte Zero pentru ce ţi se cuvine”, finanţat de Fundaţia Hanns Seidel România, își propune să informeze cetăţenii cu privire la riscurile implicării în fapte de corupţie, folosind o metodă informală şi inedită – Labirintul.

  

Informații detaliate pe mesagerul de covasna.

 


 

La Sfântu Gheorghe, lupta anticorupție s-a dus în stradă

 

 

Asociația Pro Democrația în parteneriat cu Direcția Generală Anticorupție au adus joi la Sfântu Gheorghe, Labirintul Anticorupție – care este parte din Proiectul „Plătește ZERO pentru ce ți se cuvine” și care are drept scop informarea și conștientizarea cetățenilor cu privire la pericolul la care se expun atunci când decid să mituiască, dar și referitor la instrumentele pe care le au la îndemână pentru a sesiza faptele de corupție. „În Sfântu Gheorghe, astăzi avem o acţiune inedită de informare a cetățenilor, un Labirint anticorupție prin care încercăm să conștientizăm cetățenii să fie activi, să ia atitudine, prin reclamarea faptelor de corupție”, ne-a declarat Iuliana Iliescu, manager proiect Asociația Pro Democrația.


Detalii dați click aici.

 

 


  

EDITORIAL. După 25 de ani de libertate,

suntem în clasa I la Şcoala de democraţie


 

 

Se-ntâmplă lucruri curioase cu poporul român; învaţă greu lecţiile de democraţie şi anticorupţie, mult mai greu decât aş fi crezut chiar eu, care nu cred că românul e cel mai deştept, cinstit, harnic şi frumos dintre balcanici. Ca să-nveţe mai repede şi mai bine, ca să treacă, de fapt, clasa e nevoie mereu de şuturi în fund – după principiul conform căruia şutul ăsta înseamnă un pas înainte.

Sesizând nuanţa, nişte oameni ancoraţi în realitatea din judeţul Covasna, printre care l-aş remarca pe Cătălin Lazăr, consilier la Direcţia Judeţeană de Tineret şi Sport (n-am ştiut niciodată cu ce se ocupă un consilier la DJST…), au iniţiat un proiect care s-a numit în final Şcoala naţională de democraţie. Proiectul ăsta a adunat, la prima lui ediţie de la Pădureni, 60 de tineri din toată ţara, având parte, la deschidere, de o participare selectă – Cristian Pârvulescu, decan al Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative şi preşedinte de onoare al Asociaţiei Pro Democraţia, Gabriel Ispas, de la Ministerul Educaţiei Naţionale, prefectul judeţului, Sebastian Cucu, reprezentanţi ai MTS şi DJST.

 
Mai multe informații gasiti pe Covasnamedia.ro

 


  „Labirintul Anticorupţie” la Sfântu Gheorghe

 

Activitatea, parte a proiectului internaţional „Plăteşte Zero pentru ce ţi se cuvine”, finanţat de Fundaţia Hanns Seidel România, își propune să informeze cetăţenii cu privire la riscurile implicării în fapte de corupţie, folosind o metodă informală şi inedită – Labirintul.

Informații gasiți în acest articol.


 

 

Şcoala de Vară pentru Democraţie de la Pădureni 

„Democraţie înseamnă că trebuie să-l asculţi pe celălalt,

să accepţi că oamenii sunt egali, că celălat are

cel puţin atâta dreptate cât tine”

 


Şcoala de Vară pentru Democraţie de la Pădureni a adunat 60 de tineri de pe întreg teritoriul ţării pentru a le oferi o perspectivă nou asupra ceea ce înseamnă democraţia în România şi în afara graniţelor acesteia.

 La deschiderea oficială de ieri, care a avut loc la Centrul de agrement de la Pădureni, au participat şi Vlad Ţone – director Cabinet Secretar de Stat pe probleme de tineret din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, Gabriel Ispas – consilier al Ministrului Educației Naționale și Cercetării Stiințifice, Cristian Părvulescu – decanul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) și Președinte de onoare al Asociației Pro Democratia, Alexandru George – comisar şef al Direcţiei Generale Anticorupție (DGA) Covasna şi Lidia State – manager proiecte Fundaţia Noi Orizonturi, care le-au adresat câteva cuvinte tinerilor interesaţi de democraţie.

Mai multe detalii, AICI.

 


 26.06.2015

 

Un alt proiect destinat tinerilor sprijinit de către DJST Covasna. După democrația învățată în cadrul Școlii Naționale de Democrație-Pădureni 2015, vorbim de data aceasta despre experiențe artistice specifice teatrului contemporan destinate tinerilor.

 
 Serviciul European de Voluntariat – o oportunitate de învățare

 

Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca,  împreună cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret (DJST), Covasna, prin Centrul de Tineret Sfântu Gheorghe, au organizat un eveniment de promovare a Serviciului European de Voluntariat, cu și despre voluntari internaționali.

Evenimentul   a avut loc ieri, 25 iunie, la Centrul  de Tineret Sfântu Gheorghe, din strada Banki Donath, nr. 25 și a fost adresat tinerilor cu vârsta între 17 și 30 de ani, interesați de oportunitățile de voluntariat internaționale, dar și persoanelor care lucrează cu tineret, interesate să dezvolte programe de voluntariat internaționale în organizațiile lor.

                       Pentru mai multe detalii puteți accesa site-ul Mesagerul de Covasna.

 


 

11.06.2015

 ȘCOALA DE VARĂ PENTRU DEMOCRAȚIE- EDIȚIA 2015

 

DJST Covasna alături de partenerii săi, Asociația Pro Democrația, Forumul Tinerilor din Romania, Facultatea de Științe Politice-Școala Națională de Studii Politice și Administrație și cu sprijinul financiar al Ministerul Tineretului și Sportului, lansează oficial astăzi înscrierile în cadrul proiectului național ȘCOALA DE VARĂ PENTRU DEMOCARȚIE- EDIȚIA 2015 ce va avea loc în cadrul Centrului de Agrement Pădureni.Proiectul a fost desemnat câștigător în Cadrul Concursului Național organizat de către Ministerul Tineretului și Sportului. Pentru mai multe detalii accesați AICI.

 

 


Pădureni, locul I la proiecte finanţate de către MTS

 

Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret (DJST) Covasna a primit finanţare pentru două proiecte depuse la Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS) ce-şi vor desfăşura activitatea la Centrul de Agrement Pădureni.(Detalii in Mesagerul de Covasna din data de 13.05.2015)

 


DJST Covasna partener la „Memorialul Jani Ferenc şi Codruţ  Morar”

– un succes în kartingul covăsnean

 

Pe pista de karting CSSK Tg.Secuiesc s-a desfășurat în weekend un prestigios concurs național de karting viteză și educație rutieră, concurs inclus în Calendarul Activităților de Educație Națională al Ministerului Educației și Cercetării Științifice (MECS) și organizat de Palatul Copiilor Sf. Gheorghe, Clubul Copiilor Întorsura Buzăului și Clubul Sportiv Skat Kart Tg.Secuiesc în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Covasna, MECS și Inspectoratul Școlar Județean Covasna.

 

(Mai multe detalii în Mesagerul de Covasna și Observatorul de Covasna din data de 12.05.2015)

  


  Unul dintre tinerii covăsneni sprijiniți de DJST Covasna confirmă din nou!

 

Concursul  „Tânărul Instrumentist”, aflat la a XV-a ediție, ce a avut loc în data de 6 mai la Liceul de Muzică „Tudor Ciortea” din Braşov, și-a desemnat câștigătorii.

Printre aceștia se numără și Hoos Hana, elevă în clasa a XII-a la Liceul de Artă „Plugor Sándor”  din Sfântu Gheorghe. Concurând  alături  de  elevi din Brașov,  Târgoviște și Sfântu Gheorghe, Hanna a reușit și de acesată dată, prin interpretarea sa, să-i cucerească pe membrii juriului care i-au acordat locul I. 

(mai multe detalii găsiți în Mesagerul de Covasna din data de 08.05.2015)

 

 

 

 


 

 

S-a afișat lista finală cu proiectele declarate eligibile în cadrul Concursului Local de Proiecte.

 

Rezultatele le găsiți afișate pe site-ul nostrul la rubrica Tineret/Concurs Local de Proiecte/Rezultate cât și afișate   la sediul instituției de pe strada Banki Donath, nr.25.

 


CROSUL TINERETULUI


Miercuri, 06.05.2015, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Covasna, va organiza începând cu orele 11, evenimentul CROSUL TINERETULUI. Parteneri în organizarea evenimentului vor fi Inspectoratul Școlar Județean Covasna și Universitatea BABES-BOLYAI Extensia Sf.Gheorghe.
 


S-a încheiat prima etapă de evaluare a proiectelor depuse

în cadrul Concursului Local de Proiecte.

 

Rezultatele le găsiți afișate pe site-ul nostrul la rubrica Tineret/Concurs Local de Proiecte/Rezultate cât și afișate   la sediul instituției de pe strada Banki Donath, nr.25.

 

 


 

Dialog structurat cu TINERII din Covasna

 

 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Covasna a organizat vineri, la Extensia din Sfântu Gheorghe a Universităţii Babeş-Bolyai, evenimentul cu tema „Dialog structurat cu TINErii din Covasna”, care face parte din Caravana națională pe această temă. Evenimentul a fost desfășurat în parteneriat cu Forumul Tinerilor din România și Universitatea Babes-Bolyai  Extensia Sf.Gheorghe și reprezintă platforma națională neguvernamentală, apolitică, non-profit, în domeniul tineretului și care reunește 155 de organizații din țară. Viziunea Forumului este o lume în care tinerii își pot atinge întregul potențial, iar prin organizațiile neguvernamentale, aceștia se încurajează și se susțin.

Dialogul Structurat este un instrument utilizat pentru ca opinia tinerilor să fie luată în considerare în momentul realizării politicilor de tineret la nivelul Uniunii Europene. Pentru a reuși acest lucru, Dialogul Structurat aduce împreună la discuții tinerii și persoanele aflate în poziții decizionale cheie.

Astfel, tinerii prezenți vineri la UBB s-au putut întâlni printre alţii cu lector universitar dr. Laura Olteanu, director departament în cadrul UBB, cu inspectorul școlar general adjunct Marcela Ștefu, sau cu reprezentanta Forumului Tinerilor din România, Eliza Chirilă. Discuția tinerilor cu autoritățile a fost moderată de reprezentantul DJST Covasna, Cătălin Lazăr. Fiecare dintre invitați le-a adresat tinerilor prezenți la eveniment câte un punct de vedere cu privire la importanța pe care ei o au pentru viitor și, mai ales, la necesitatea implicării lor în probleme de ordin social, etic sau politic. Tinerilor li s-a transmis mesajul că trebuie să învețe să fie responsabili și să își asume existența în societatea covăsneană, națională și totodată europeană.

 

 


 


Consiliile Judeţene ale Elevilor din Regiunea Centru s-au

întâlnit pentru prima dată la Centrul de Agrement Pădureni din judeţul Covasna

 

 

Reprezentanţii  Consiliilor Judeţene ale Elevilor (CJE) din Regiunea Centru(elevi și profesori), au participat în perioada 27-29 martie la prima conferinţă  de acest gen organizată în judeţul Covasna.

Această primă conferinţă regională a CJE din Regiune Centru s-a desfăşurat sub sintagma Atitudine, Responsabilizare, Implicare, având ca obiectiv dezvoltarea lucrului în echipă şi a comunicării, dar şi de a oferi copiilor instrumentele necesare construirii unei echipe eficiente. Totodată, potrivit formatorului Consiliului Naţional al Elevilor (CNE), Prof. Paula Ciucur, copiii, reprezentanţii CJE din fiecare judeţ  au avut ocazia, în cadrul întâlnirii de la Pădureni, să împărtăşească din experienţa lor, celorlalţi. Aceştia au prezentat diferite proiecte implementate în zona din care provin, astfel încât să existe o viziune comună asupra activităţii Consiliilor Judeţene. 

Conferința a fost organizată de către DJST Covasna-Compartimentul Tineret-Tabere, în parteneriat cu ISJ Covasna, Palatul Copiilor și Consiliul Județean al Elevilor din jud. Covasna.

 


 

DJST Covasna vrea să actualizeze catalogul online cu organizaţiile de tineret

 

Procedura de actualizare a bazei de date cu ONG-urile de tineret din judeţ are loc anual şi are ca scop, printre altele, realizarea unei situaţii clare a ONG-urilor care se dedică tineretului, întrucât fondurile pentru finanţarea proiectelor de tineret sunt alocate şi după numărul acestora.

„Pentru anul 2015 dorim o actualizare a acestei baze de date şi ca atare, solicităm tuturor organizaţiilor de tineret care au în structura lor tineri şi care desfăşoară activităţi pentru tineri, să intre pe site-ul DJST Covasna la categoria tineret – organizaţii neguvernamentale şi să ne ajute prin actalizarea acestei baze de date. (…) Pentru că datele lor vor putea fi publicate pe pagina Direcţiei, încercăm să demarăm această iniţiativă de a realiza un catalog online a tuturor ONG, pe care vom încerca să-l edităm,  şi pe care să îl transmitem şi Ministerului Tineretului şi Sportului. Rugăm toate organizaţiile să ne sprijine în acest demers pentru că acesta ne-ar arăta o imagine vie asupra ceea ce însemnă tineret în momentul de faţă în judeţul Covasna”,  transmite conducerea Direcţiei.

 


 

 

ÎNSCRIERE CURS FORMARE LIDER AWARD!

 

În perioada următoare vom demara Cursul  gratuit de formare LIDERI AWARD în județul Covasna. 

În acest sens, dorim să selectăm un număr de 30 tineri (15 tineri din comunitatea românească și 15 tineri din comunitatea maghiară) dornici de a se implica în acest program unic de dezvoltare personală destinat tinerilor și recunoscut la nivel mondial. Selecția participanților la acest curs va cuprinde două etape

1.       Etapă de preselecție, în care doritorii din comunitatea românească sunt rugați să trimită o scrisoare de intenție și un CV pe adresa de mail djst.covasna@mts.ro sau la adresa Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Covasna, str. Banki Donath nr.25, Sf.Gheorghe iar doritorii din comunitatea maghiară sunt rugați să trimită o scrisoare de intenție și un CV pe adresa de mail felnottkepzes.sepsi@gmail.com sau la adresa Școala Populară de Artă, str. Piața Libertății nr. 9, Sf.Gheorghe.

 

Termenul limită până la care se pot trimite aplicațiile este de 14 martie 2015 orele 16.00.

 

2.       Etapa de selecție, în care participanții selectați în urma preselecției, atât cei din comunitatea românească cât și cei din comunitatea maghiară, vor primi un mail în care li se va indica o adresă unde vor trebui să completeze un formular online care va fi evaluat pentru cei din comunitatea românească de o echipă formată din reprezentanți DJST Covasna și Fundația DofE iar pentru cei din comunitatea maghiară de către o echipă formată din reprezentanți ai Școlii Populare de Artă și Fundația DofE.

 Pentru a vă facilita înțelegerea conceptului de program și a profilului de Lider AWARD care este necesar bunei implementări a programului, vă rugăm să consultați documentele de mai jos.

Derularea programului

Profilul liderului AWARD

 


 
 Un model de dezvoltare personala propus și adus tinerilor

covăsneni de către Compartimentul Tineret al

Directiei Judetene pentru Sport și Tineret Covasna.

 

Ministerul Tineretului și Sportului a susținut lansarea programului The Duke of Edinburgh’s International Award Romania în jud. Covasna. Evenimentul a fost organizat de către Comartimentul Tineret al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Covasna și The Duke of Edinburgh’s International Award Romania. Alături de Alteța Sa Regală Principele Nicolae al României s-a aflat reprezentantul Ministerului Tineretului și Sportului, domnul Vlad Țone, Director de Cabinet al Secretarului de Stat pentru Tineret, domnul Sebastian Cucu, Prefectul jud. Covasna și domnul Ioan Marian Știopu, Director executiv al DJST Covasna. Reportaj de la eveniment.GALA NAŢIONALĂ A SOCIETĂŢII CIVILE TINERE DIN ROMÂNIA

 

Ministerul Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Covasna în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale, Instituţia Prefectului jud. Covasna, Consiliul Județean Covasna şi Consiliul Local al oraşului Covasna în calitate de parteneri principali, a organizat în perioada 21-22 noiembrie 2014, în premieră în România, prima ediţie a Galei Naţionale a Societăţii Civile Tinere din Romănia.

Gala Naţională a Societăţii Civile Tinere din România este un eveniment naţional destinat promovăriişi premierii celor mai bune proiecte desfasurate de organizatii neguvernamentale de tineret( ONGT), organizatii neguvernamentale studenţeşti (ONGS) finanţate de către Ministerul Tineretului şi Sportului în cadrul proiectelor naţionale şi prin Direcţiile Judeţene pentru Tineret şi Sport în cadrul concursurilor de proiecte desfăşurate la nivel judeţean , cât şi a proiectelor iniţiate şi desfăşurate de către Consiliile Elevilor, liceele de stat/ private sau alte organizaţii neguvernamentale destinate tinerilor din România, pentru a pune în valoare si aduce un plus de vizibililitate celor mai bune iniţiative civice tinere din Romănia.

Gala Naţională a Societăţii Civile Tinere din România are caracter competitiv. Un juriu format din profesionişti şi personalităţi marcante ale vieţii sociale din Romănia, a desemnat câştigătorii dintre cele mai valoroase proiecte înscrise,în cadrul celor şase componente ale competiţiei( educaţie, umanitar, ecologie, sport, cultură şi artă, dezvoltare economică şi socială), acordănd următoarele premii:

  • Premiul pentru cel mai bun proiect  de tineret/studenţesc finanţat de către MTS în cadrul Concursurilor Naţionale de proiecte (separat pe cele 6 domenii)

  • Premiul pentru cel mai bun proiect  de tineret/studenţesc finanţat de către DJST –uri sau DJSTMB în cadrul Concursurilor Locale de proiecte (separat pe cele 6 domenii)

  • Premiul pentru cel mai bun proiect  de tineret, desfăşurat de către un ONGT, şi care nu se încadrează în categoria amintită mai sus (separat pe cele 6 domenii)

  • Premiul pentru cel mai bun proiect  de tineret, desfăşurat de către un ONGS, şi care nu se încadrează în categoria amintită mai sus (separat pe cele 6 domenii)

  • Premiul pentru cel mai bun proiect derulat de către licee/ consilii ale elevilor în activități de tineret, conform categoriilor de jurizare, în anul 2014.

 

 

La acestea se adaugă Premiul Cel mai activ voluntar din cadrul unei organizații neguvernamentale de/pentru tineret/studenţească/licee/consilii ale elevilor/ alte organizaţii neguvernamentale de/pentru tineret din România.

 Partenerii media principali au fost TVR1, TVR Mureş, Radio România Actualități, Radio România Tg. Mureş, Agerpres.

 

La eveniment au luat parte domnul Cristian Cosmin- Secretar de Stat din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului, , domnul senator Marius Obreja - Vicepreşedinte al Senatului României, domnul Romeo Moşoiu- Consilier al Ministrului Educației, domnul deputat Horia Grama- reprezentant al Camerei Deputaților, domnul Marius Popica-Prefectul jud. Covasna, domnul Thiesz Janos-Primarul oraşului Covasna alături de reprezentanți de marcă ai societății civile. Amintim aici pe Csibi Magor-directorul WWF România, Bianca Nesiu Bedreag-Preşedintele Organizației Naționale a Cercetaşilor din România, Ludescher Laszlo- director regional Caritas România, Anemarie Necsulescu-director Habitat for Humanity sau Cristina Mastacan- CENTRAS România.

 

   Mai multe detalii gasiți pe site-ul dedicate evenimentului galasocietățiiciviletinere.ro sau pe pagina de facebook.