Sunteți aici: » Sport » Anunt

Anunt

Anunt

Marți, 12 martie 2024

Informare schimbare Standard Ocupational Instructor Sportiv si Preparator Fizic

Programul privind încurajarea şi sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanţă

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 157 din 3 septembrie 2020  privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea  şi sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanţă

Conditii de acordare a ajutorului financiar sub forma de voucher

ORDIN  nr. 1.199 din 15 septembrie 2020  pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentru incurajarea si sprijinirea copiilor in practicarea sportului de performanta

________________________________________________________________________________________________
Înștiințare

ORDIN comun MTS - MS privind reluarea activității sportive și organizarea de competiții în aer liber, aplicat de la 1 iunie

Actiuni de control

Competitii outdoor

Natație

Pregătire sporturi individuale indoor

ORDIN comun MTS - MS privind reluarea activității sportive (antrenamente) emis în data de 19.05.2020

ORDIN comun MTS - MS privind reluarea activității sportive (antrenamente) emis în data de 13.05.2020

 


Anexe ANUNŢ CONCURS LOCAL DE PROIECTE DIN CADRUL PROGRAMULUI NAȚIONAL ROMÂNIA ÎN MIȘCARE 2019

 Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Covasna, cu sediul în Sfântu Gheorghe, str.Banki Donath nr.25, organizează în perioada 24.05-06.08.2019 Concursul local de proiecte din cadrul Programului național „România în Mișcare” 2019, sub-programul P5-1 „Finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive”, procedură organizată, conform Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general cu modificările și completările ulteroare și a Ghidului elaborat de MTS.

Bugetul alocat acestui Concurs local de proiecte în 2019 este de 45.000 de lei.

Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte sportive sunt structurile sportive care au secții sportive, afiliate la federațiile sportive naționale sau asociații județene pe ramură de sport.

Aplicanții sunt eligibili dacă au sediul social în județul Covasna.

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte din partea structurilor sportive de drept privat din judeţul Covasna  este 25 iunie – 22 iulie 2019, prin poștă sau personal la sediul D.J.S.T.Covasna;

Verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară respectiv transmitere de eventuale clarificări se va face în perioada 23-24 iulie 2019;

Evaluarea propunerilor de proiecte şi atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se va realiza în perioada 25-26 iulie 2019;

Afişarea rezultatelor, respectiv comunicarea acestora către structurile care au depus proiecte se va face în ziua de 29 iulie 2019, iar în perioada 30-31 iulie 2019, vor fi primite eventualele contestaţii;

Soluţionarea eventualelor contestaţii se va face de către Comisia de contestaţii din cadrul MTS, în perioada 01-02 august 2019;

Publicarea rezultatelor finale de atribuire a contractelor de finanţare se va face în data de 5 august 2019;

Încheierea contractelor de finanţare nerambursabilă cu structurile sportive, cărora li s-au atribuit fonduri se va face în perioada 06-09 august 2019;

Implementarea proiectelor, respectiv organizarea competiţiilor sportive se va face în perioada 12 august – 29 noiembrie 2019. 

Contestațiile la concursul local de proiecte sportive se depun la sediul MTS din str.Vasile Conta nr.16, sector 2, București, România.

Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv ghidul, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului (www.mts.ro), sau de la adresa de e-mail djst.covasna@mts.ro.

Documentele necesare pot fi descărcate aici: 

Ghid de finantare

Anexe in vederea aplicarii proiecte

Modele de documente justificative

Anexe cheltuieli eligibile

Anexe contract

Ordin metodologie

 


 

ANUNŢ CONCURS LOCAL DE PROIECTE DIN CADRUL PROGRAMULUI NAȚIONAL ROMÂNIA ÎN MIȘCARE 2018

 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Covasna organizează în perioada 20.06-20.08.2018 Concursul local de proiecte din cadrul Programului național „România în Mișcare” 2018, sub-programul P5-1 „Finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive” .

Bugetul alocat acestui Concurs local de proiecte în 2018 este de 63.000 de lei.

Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte sportive sunt structurile sportive care au secții sportive, afiliate la federațiile sportive naționale.

Aplicanții sunt eligibili dacă au sediul social în județul Covasna.

Valoarea finanțării solicitate/proiect se va încadra între 5000-9000 de lei pentru jocuri sportive și 3000-9000 de lei pentru sporturi individuale.

Publicarea ghidului finanţărilor acordate structurilor sportive din judeţul Covasna, se va face în perioada 27 iunie 2018;
Publicarea anunţului de participare 02 iulie – 01 august 2018;
Depunerea propunerilor de proiecte de către structurile sportive de drept privat din judeţul Covasna se va face în perioada 01 august – 03 septembrie 2018;
Verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară se va face în perioada 05-10 septembrie 2018
Evaluarea propunerilor de proiecte se va realiza în perioada 10-17 septembrie 2018
Afişarea rezultatelor, respectiv comunicarea acestora către structurile care au depus proiecte se va face în ziua de 19 septembrie 2018, iar în perioada 19-24 septembrie, se vor primi eventualele contestaţii;
Soluţionarea eventualelor contestaţii se va face în ziua de 25 septembrie 2018;
Încheierea contractelor de finanţare nerambursabilă cu structurile sportive, cărora s-a atribuit fonduri se va face în perioada 25 septembrie – 01 octombrie 2018;
Publicarea anunţului de atribuire a contractelor de finanţare se va face după data de 01 octombrie 2018;
Implementarea proiectelor, respectiv organizarea competiţiilor sportive se va face în perioada 01 octombrie – 17 decembrie 2018.

 

Contestațiile la concursul local de proiecte sportive se depun la sediul MTS din str.Vasile Conta nr.16, sector 2, București, România.

Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv ghidul, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului (www.mts.ro), site-ul DJST Covasna  (dsjcovasna.planet.ro) sau de la adresa de e-mail djst.covasna@mts.ro

 

Ordin metodologie

Ghid finanțare

Anexe în vederea aplicării pentru proiecte

Modele de documente justificative

Anexe privind categoriile de cheltuieli eligibile

Anexe privind încheierea și derularea contractului 

Știri